Tabell

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nøkkeltall
20132012 - 20132009 - 2013
Absolutte tallProsentProsent
Driftskostnader (inkl. avskrivninger) (mill.kr)4 379333
Døgnplasser1 709-3-9
Utskrivninger14 269-512
Liggedager/Oppholdsdøgn540 791-6-6
Polikliniske konsultasjoner288 0231154
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær3 336-27