Tabell

Psykisk helsevern. Nøkkeltall
20132012 - 20132009 - 2013
Absolutte tallProsentProsent
Driftskostnader (inkl. avskrivninger) (mill.kr)21 355219
Døgnplasser4 172-3-12
Utskrivninger61 9791017
Liggedager/Oppholdsdøgn1 228 553-5-15
Polikliniske konsultasjoner2 251 045520
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær18 739-13