Tabell

Somatiske spesialisthelsetjenester. Nøkkeltall
20132012 - 20132009 - 2013
Absolutte tallProsentProsent
1Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år siden fordelingen mellom dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner er noe endret ifm. Innsatsstyrt finansiering.
Driftskostnader (inkl. avskrivninger) (mill.kr)85 690,0521
Døgnplasser13 719-1-10
Utskrivninger912 74902
Liggedager/Oppholdsdøgn4 198 694-2-10
Polikliniske konsultasjoner15 112 849221
Dagbehandlinger/Oppholdsdager1449 1752-23
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær68 30315