Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 23 2014Endring i prosent
Uke 22 2014 - Uke 23 2014Uke 23 2013 - Uke 23 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,65-3,0-6,4
Fryst laks42,82-1,20,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 91917,114,0
Fryst laks6849,869,3