Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 22 2014Endring i prosent
Uke 21 2014 - Uke 22 2014Uke 22 2013 - Uke 22 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,83-1,4-4,8
Fryst laks43,36-1,42,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 444-13,0-4,8
Fryst laks623-2,418,0