Tabell

Helse- og sosialpersonell,15-66 år
20132012 - 20132012
AntallAndelProsentAntall
Personer med helse- og sosialfalig utdanning427 769100,02,3417 970
Menn64 62815,12,762 913
Kvinner363 14184,92,3355 057
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning370 211100,02,4361 455
Menn58 27915,72,556 867
Kvinner311 93284,32,4304 588
 
Sysselssatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester292 72079,12,1286 696