Tabell

Sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og alder. Per 4. kvartal1
2013
Alle aldre15-39 år40-54 år55-66 år67 år -
1Helse- og sosialtjenester er næringene 86-88.
2Helsefagarbeider er ny fagutdanning fra 2009
3Fra 2011 omfattes bare kliniske psykologer. Øvrige psykologiutdannede plasseres under "Annen helsefaglig utdanning på universitetsnivå".
Helse- og sosialfagutdanning i alt298 793117 865109 94264 9136 073
Helsesekretær8 6192 6704 0991 77476
Hjelpepleier53 6279 65422 36419 7371 872
Helsefagarbeider210 1485 2013 4301 50215
Omsorgsarbeider11 4474 0454 4492 667286
Ambulansearbeider3 2501 5621 32633824
Apotektekniker503238224383
Fotterapeut1 05324452924535
Barne- og ungdomsarbeider12 8287 1034 0771 61434
Tannhelsesekretær3 5839131 4931 09582
Tanntekniker932629299
Aktivitør2 5885501 09489846
Annen videregående helseutdanning4 9043 71584732220
Ergoterapeut3 3731 7781 07150222
Fysioterapeut9 3604 3372 7082 041274
Jordmor2 8017201 21181159
Radiograf2 7961 4109803988
Sykepleier82 88434 21731 86115 7981 008
Vernepleier11 5825 3104 6431 58742
Helsesøster3 7377261 7871 15272
Tannpleier1 0405033371937
Audiograf312175107264
Bioingeniør4 9351 9061 6761 29558
Optiker1495965205
Ortopediingeniør5-230
Barnevernspedagog8 3104 4692 83697431
Sosionom10 2904 7343 4221 970164
Reseptar70043
Øvrig helseutdanning på høgskolenivå9 9706 6372 40390822
Klinisk ernæringsfysiolog28915894343
Reseptarfarmasøyt34101482
Provisorfarmasøyt77412583
Kiropraktor607368169655
Perfusjonist34615121
Medisinstudent med lisens289286300
Lege uten spesialitet10 1887 9981 590476124
Lege med spesialitet11 7401 0595 4094 2171 055
Tannlege uten spesialitet3 9651 5611 162941301
Tannlege med spesialitet4747718115858
Psykolog35 1342 1921 764944234
Annen høyere helseutdanning1 7681 2074461096