Tabell

Personer i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og alder
2013
I arbeidsstyrken i altSysselsatteRegistrerte arbeidsledige
Alle aldreAlle aldre15-66 år67 år og overAlle aldre
1Helsefagarbeider er ny fagtudanning fra 2009
2Fra 2011 er kun kliniske psykologer inkludert. Øvrige psykologiutdannede er inkludert i "Annen helsefaglig utdanning på universitetsnivå".
Helse- og sosialfagutdanning i alt381 004378 736370 2118 5252 268
Helsesekretær11 52611 37011 27199156
Hjelpepleier64 77564 35261 9572 395423
Helsefagarbeider111 16611 03811 02117128
Omsorgsarbeider14 87414 74714 429318127
Ambulansearbeider3 9643 9493 9024715
Apotektekniker5 1855 1035 0574682
Fotterapeut1 8671 8431 7984524
Barne- og ungdomsarbeider19 96419 72419 65866240
Tannhelsesekretær5 1315 0664 95611065
Tanntekniker7497366914513
Aktivitør3 8373 8043 7347033
Annen videregående helseutdanning5 5735 5195 4982154
Ergoterapeut4 3344 3054 2624329
Fysioterapeut11 67211 62211 26535750
Jordmor3 0833 0782 996825
Radiograf3 3373 3263 3081811
Sykepleier97 21796 96095 4871 473257
Vernepleier14 38714 32414 2596563
Helsesøster4 3254 3174 1931248
Tannpleier1 3451 3341 3171711
Audiograf48448247752
Bioingeniør6 9076 8646 7739143
Optiker1 6991 6861 6424413
Ortopediingeniør20720720250
Barnevernspedagog11 12211 03910 9647583
Sosionom14 81714 72714 37834990
Reseptar46463790
Øvrig helseutdanning på høgskolenivå11 41711 37311 3492444
Klinisk ernæringsfysiolog637633622114
Reseptarfarmasøyt1 6201 6171 591263
Provisorfarmasøyt2 7252 7102 6476315
Kiropraktor64764764070
Perfusjonist36353321
Medisinstudent med lisens39139139100
Lege uten spesialitet211 94011 84111 65119099
Lege med spesialitet13 31913 31511 9381 3774
Tannlege uten spesialitet4 4484 4364 07735912
Tannlege med spesialitet572572503690
Psykolog6 6456 6156 26834730
Annen høyere helseutdanning3 0142 9832 9691431