Tabell

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
4. kvartal 2012 - 1. kvartal 20134. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,50,2
Industri0,2-0,1
Kraftforsyning1,7-0,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon-0,20,1
Bygge- og anleggsvirksomhet0,20,6
Varehandel-0,11,0
Samferdsel1,2-0,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,30,5
Informasjon og kommunikasjon0,60,0
Omsetning og drift av fast eiendom3,01,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,0-0,1
Forretningsmessig tjenesteyting1,10,4
Undervisning0,70,6
Helse- og sosialtjenester0,41,0
Kultur, underholdning og fritid i alt0,70,1
Personlig tjenesteyting1,10,4