Tabell

Fast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kroner
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer6 368 9926 737 4697 043 8487 540 3788 090 9688 731 343
Jordbruk og skogbruk144 362147 438150 818154 777159 049161 449
Fiske, fangst og akvakultur23 34623 46321 81723 20824 96828 708
Bergverksdrift10 06512 25512 45313 43014 57816 206
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester912 4231 014 8301 061 5591 149 8681 265 2111 402 109
Utvinning av råolje og naturgass879 863976 5411 026 9671 119 8451 235 6691 372 636
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass32 56038 28934 59230 02329 54329 473
Industri318 541323 431319 886328 345338 204346 441
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri61 11562 85365 07669 63073 34175 674
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 7472 5632 5472 5862 5942 623
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler13 08213 18413 14713 51913 90514 265
Produksjon av papir og papirvarer23 24622 73321 81621 75321 74521 477
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak6 6646 4225 9095 8175 7165 846
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri73 38177 66977 02878 26681 09982 287
Produksjon av kjemiske råvarer35 32538 49237 95838 66340 53541 983
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter23 53923 64222 96523 12123 46223 867
Produksjon av metaller42 27142 13741 21541 80642 47842 729
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner34 20434 52633 73734 84435 67537 245
Verftsindustri og annen transportmiddel industr21 89821 27920 34220 26420 52121 122
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon6 7596 4096 0996 0375 9986 035
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr9 63510 01410 00510 70211 67113 272
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning249 572256 164262 434277 176295 220311 453
Vannforsyning, avløp og renovasjon118 903126 488134 548144 048153 925162 037
Bygge- og anleggsvirksomhet108 809116 557123 825132 782143 726152 933
Varehandel og reparasjon av motorvogner139 439137 033135 918137 722141 584142 514
Rørtransport122 448123 951122 648123 882127 144129 405
Utenriks sjøfart134 676144 632138 368146 052159 417186 078
Transport utenom utenriks sjøfart139 918148 969152 071153 823158 128163 170
Post og distribusjonsvirksomhet4 4985 6636 4556 7326 8056 682
Overnattings- og serveringsvirksomhet40 88141 50041 97042 98244 43345 224
Informasjon og kommunikasjon86 90587 57188 05890 06893 25796 804
Finansierings- og forsikringsvirksomhet107 089108 696109 243114 220120 824126 554
Omsetning og drift av fast eiendom327 245362 843397 646435 257475 763508 864
Boligtjenester, egen bolig2 197 6432 311 0652 458 2032 674 7852 880 6873 058 950
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting35 60737 18335 97134 82835 02635 272
Forretningsmessig tjenesteyting44 08043 80644 25546 07852 78058 486
Offentlig admistrasjon og forsvar558 806592 759628 730680 831734 078892 982
Undervisning182 150194 222206 336219 753233 966246 675
Helse- og omsorgstjenester243 210253 614262 690275 154290 193304 873
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting118 376123 336127 946134 577142 002147 474
Fastlands-Norge5 199 4455 454 0565 721 2736 120 5766 539 1967 013 752
Offentlig forvaltning1 072 5311 132 7081 194 4441 278 1721 366 2921 556 885
Statsforvaltning493 595520 145413 822444 037477 469575 846
Sivil forvaltning448 619471 245366 420392 930425 378519 698
Forsvar44 97648 90047 40251 10752 09156 149
Kommuneforvaltning578 936612 563780 622834 135888 823981 039