Tabell

Import av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
I alt3,5-0,10,93,20,72,8
 
Varer4,5-1,60,14,20,82,3
¬ Råolje og naturgass20,6-15,513,623,75,1-4,0
¬ Skip, plattformer og fly7,15,2-3,90,80,910,0
¬ Tradisjonelle varer3,9-1,50,14,00,62,1
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske11,45,5-0,14,9-1,74,6
¬¬ Bergverksprodukter-2,2-1,7-10,81,8-2,1-1,9
¬¬ Industriprodukter3,7-1,7-0,14,00,92,2
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler10,11,0-0,34,32,07,4
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy5,15,4-4,44,15,51,7
¬¬¬ Trevarer2,1-3,4-0,11,40,23,8
¬¬¬ Treforedlingsprodukter3,43,0-1,64,6-0,50,8
¬¬¬ Grafiske produkter-16,73,0-17,19,1-5,755,0
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter32,5-32,024,822,46,2-2,2
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter7,03,7-4,73,42,14,3
¬¬¬ Metaller-6,0-11,08,56,4-6,9-1,3
¬¬¬ Verkstedprodukter3,03,4-4,10,71,92,4
¬¬¬ Andre industriprodukter4,74,9-4,21,81,23,4
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon0,91,01,02,31,11,0
¬¬ Elektrisk kraft47,1-12,533,27,3-41,616,9
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter2,60,8-1,42,90,22,4
 
Tjenester1,63,02,31,30,73,7
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart4,02,72,0-6,3....
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart-10,5-8,216,3-11,5-8,3-2,6
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester8,37,03,05,41,14,6
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk3,54,0-2,91,4-0,74,7
¬ Andre tjenester5,03,93,43,43,64,0
¬¬ Samferdsel10,00,63,40,64,01,2
¬¬ Finans- og forretningstjenester5,28,95,25,06,56,6
¬¬ Tjenester ellers3,80,61,72,80,21,4