Tabell

Import av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
I alt3,9-12,59,03,82,32,9
 
Varer2,7-12,37,33,91,22,3
¬ Råolje og naturgass-41,150,5-23,2-7,74,611,6
¬ Skip, plattformer og fly62,3-23,2-1,56,0-17,9-5,2
¬ Tradisjonelle varer1,2-12,99,14,12,42,5
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske0,9-12,75,19,23,00,4
¬¬ Bergverksprodukter35,9-37,750,62,1-0,4-3,5
¬¬ Industriprodukter0,9-12,78,04,33,22,1
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler3,70,73,08,66,01,0
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy-0,4-8,211,24,5-8,24,5
¬¬¬ Trevarer-9,7-16,813,45,96,92,6
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-1,9-4,40,10,8-0,2-0,5
¬¬¬ Grafiske produkter53,521,818,8-19,1-11,7-60,0
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter14,88,921,9-19,014,319,3
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter0,5-9,714,01,6-1,7-2,2
¬¬¬ Metaller0,7-20,95,19,42,2-4,5
¬¬¬ Verkstedprodukter3,3-17,11,67,25,02,5
¬¬¬ Andre industriprodukter-0,4-9,68,31,43,8-1,6
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon-16,8-12,433,310,03,38,1
¬¬ Elektrisk kraft-35,465,5159,8-23,3-62,8142,0
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter0,6-14,28,45,81,61,2
 
Tjenester6,3-12,812,53,74,43,8
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-1,5-4,9-2,03,5....
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart0,8-50,17,610,75,33,2
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester8,014,88,9-8,77,94,5
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk6,2-6,410,96,89,77,2
¬ Andre tjenester9,2-7,316,03,10,21,0
¬¬ Samferdsel-10,627,08,65,3-7,4-6,4
¬¬ Finans- og forretningstjenester0,6-5,119,83,24,06,3
¬¬ Tjenester ellers23,3-17,114,92,4-1,3-2,4