Tabell

Import av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
I alt755 343660 408726 317778 520802 075847 933
 
Varer514 603444 043477 213516 740527 066551 745
¬ Råolje og naturgass10 71613 63311 89313 58714 92415 995
¬ Skip, plattformer og fly39 16931 64929 98732 05326 55527 682
¬ Tradisjonelle varer464 718398 761435 333471 100485 587508 068
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske12 99111 97112 56614 39714 57215 316
¬¬ Bergverksprodukter7 2594 4465 9766 2066 0495 725
¬¬ Industriprodukter443 235380 559410 615445 416463 861483 902
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler27 20327 68128 42932 19434 79437 745
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy24 08323 29124 76226 94126 08227 744
¬¬¬ Trevarer10 3348 3139 41410 10310 81911 520
¬¬¬ Treforedlingsprodukter7 9017 7787 6638 0838 0308 059
¬¬¬ Grafiske produkter556968605031
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter26 62319 72230 01429 77436 15742 201
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter65 04560 88766 12069 44669 64871 036
¬¬¬ Metaller74 71452 58859 99469 84466 44462 623
¬¬¬ Verkstedprodukter163 318139 929136 399147 273157 700165 617
¬¬¬ Andre industriprodukter22 27721 11521 91722 62723 77724 187
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon21 68219 18625 83529 07130 36033 139
¬¬ Elektrisk kraft1 2331 7856 1765 0811 1053 125
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter438 095379 039405 319441 326449 430465 867
 
Tjenester240 740216 365249 104261 780275 009296 188
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart91889789787000
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart43 21519 80024 77124 25823 41123 536
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester20 93725 73228 87727 78730 32833 133
¬ Rørtransport000000
¬ Reisetrafikk77 79975 75081 60388 36596 254108 098
¬ Andre tjenester97 87194 186112 956120 500125 016131 421
¬¬ Samferdsel11 44814 61716 41917 38116 74015 859
¬¬ Finans- og forretningstjenester37 70138 95149 07353 14658 85866 652
¬¬ Tjenester ellers48 72240 61847 46449 97349 41848 910