Tabell

Eksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
I alt17,5-16,87,512,82,01,8
 
Varer19,8-20,210,218,62,91,8
¬ Råolje og naturgass31,2-27,714,927,76,71,1
¬ Skip, plattformer og fly10,920,3-14,62,1-2,14,0
¬ Tradisjonelle varer2,8-6,04,55,8-3,63,4
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske1,411,120,3-12,4-12,837,1
¬¬ Bergverksprodukter29,0-7,5-5,720,93,5-4,8
¬¬ Industriprodukter1,4-6,93,08,4-2,3-0,2
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler3,0-4,54,611,5-6,94,2
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy3,6-1,1-2,1-0,41,70,3
¬¬¬ Trevarer-8,70,51,43,1-0,71,5
¬¬¬ Treforedlingsprodukter1,96,3-4,26,1-4,5-2,9
¬¬¬ Grafiske produkter-4,04,3-37,525,012,5..
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter26,2-26,223,127,47,2-3,7
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter5,3-3,0-7,65,5-0,6-2,8
¬¬¬ Metaller-8,6-19,215,710,8-8,7-3,1
¬¬¬ Verkstedprodukter2,16,0-3,2-0,40,73,3
¬¬¬ Andre industriprodukter3,67,2-3,75,9-2,95,2
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon-5,1-0,7-0,44,03,8-5,9
¬¬ Elektrisk kraft85,9-19,339,9-29,1-22,825,7
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter0,8-3,73,23,4-4,94,4
 
Tjenester9,1-3,5-0,1-3,9-1,02,0
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart14,9-10,3-4,2-13,1-9,9-0,1
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester9,27,52,95,84,92,3
¬ Rørtransport13,5-4,4-1,1-18,5-7,710,5
¬ Reisetrafikk4,52,62,62,62,71,8
¬ Andre tjenester4,7-0,42,11,94,12,8
¬¬ Samferdsel7,91,66,20,34,01,0
¬¬ Finans- og forretningstjenester4,6-1,10,61,16,04,9
¬¬ Tjenester ellers3,3-0,32,54,11,1-0,7