Tabell

Eksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
I alt0,1-4,20,4-0,71,1-3,3
 
Varer0,6-4,3-3,2-2,80,5-4,7
¬ Råolje og naturgass-1,3-2,0-6,9-5,60,7-7,7
¬ Skip, plattformer og fly2,6-25,1-15,054,6-35,61,3
¬ Tradisjonelle varer3,5-8,03,4-0,11,70,4
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske4,09,96,19,421,0-0,8
¬¬ Bergverksprodukter-3,2-27,716,51,45,64,1
¬¬ Industriprodukter3,5-8,53,9-2,2-0,91,2
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler1,711,47,7-6,70,8-1,8
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy-12,2-13,50,38,68,8-0,2
¬¬¬ Trevarer-4,6-16,65,7-0,6-5,0-1,3
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-3,5-17,310,5-7,5-15,2-6,5
¬¬¬ Grafiske produkter13,6-4,20,0-20,0-46,7..
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-10,8-8,3-15,735,3-10,30,2
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter5,2-12,228,9-3,7-10,15,4
¬¬¬ Metaller0,6-11,73,3-6,11,0-1,8
¬¬¬ Verkstedprodukter15,0-7,4-5,7-6,59,34,9
¬¬¬ Andre industriprodukter-6,9-16,814,1-4,35,0-8,0
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon15,1-23,7-9,0-8,2-9,161,6
¬¬ Elektrisk kraft12,7-15,3-51,4101,253,6-31,1
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter5,0-7,94,9-2,93,40,5
 
Tjenester-1,6-3,912,15,93,01,5
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-14,71,24,515,65,33,2
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester10,03,613,6-9,010,2-22,0
¬ Rørtransport5,52,3-0,4-3,813,4-4,9
¬ Reisetrafikk-1,9-5,46,11,93,73,4
¬ Andre tjenester10,0-10,923,04,2-1,46,1
¬¬ Samferdsel15,6-15,929,88,4-6,5-9,7
¬¬ Finans- og forretningstjenester8,2-20,726,32,74,114,4
¬¬ Tjenester ellers10,610,815,64,5-6,80,6