Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer5,42,81,63,93,34,3
 
Bygg og anlegg5,62,53,95,43,95,4
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning8,28,01,95,04,52,7
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler6,55,22,65,02,54,3
Skip og båter5,8-1,1-6,71,03,18,4
Transportmidler3,69,50,6-4,9-0,10,6
Maskiner og utstyr3,0-1,9-2,51,32,22,2
 
Jordbruk og skogbruk6,53,92,12,62,92,4
Fiske, fangst og akvakultur5,90,81,12,13,15,3
Bergverksdrift6,73,2-1,43,63,41,8
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester7,26,12,14,93,43,5
Utvinning av råolje og naturgass7,36,32,14,93,43,5
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass5,94,07,512,02,74,9
Industri7,81,4-1,52,92,72,5
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri7,71,6-0,63,72,92,4
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri4,0-3,50,02,02,52,6
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler7,31,6-0,92,72,52,5
Produksjon av papir og papirvarer8,90,2-3,42,92,92,4
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak5,20,0-8,61,82,32,2
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri8,31,8-1,43,73,12,4
Produksjon av kjemiske råvarer8,31,8-1,93,73,12,5
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter7,51,6-2,02,82,72,5
Produksjon av metaller8,71,7-2,03,12,52,6
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner7,60,5-2,52,42,62,2
Verftsindustri og annen transportmiddel industri5,71,1-2,31,92,62,4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon5,82,4-4,21,42,61,8
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr8,10,3-2,0-0,61,53,7
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning5,61,9-0,93,43,22,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,92,22,83,93,42,7
Bygge- og anleggsvirksomhet5,72,72,72,02,02,2
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,0-1,7-0,50,52,52,2
Rørtransport6,75,63,05,24,42,6
Utenriks sjøfart6,1-1,1-7,20,92,97,9
Transport utenom utenriks sjøfart2,42,3-2,2-0,61,83,6
Post og distribusjonsvirksomhet4,6-0,81,51,92,02,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet4,4-1,0-0,41,83,22,0
Informasjon og kommunikasjon0,4-0,9-1,31,02,32,2
Finansierings- og forsikringsvirksomhet3,6-0,11,03,13,12,2
Omsetning og drift av fast eiendom6,52,33,44,44,12,7
Boligtjenester, egen bolig3,72,54,46,03,82,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2,5-1,5-1,20,52,51,8
Forretningsmessig tjenesteyting3,94,40,2-2,01,51,1
Offentlig admistrasjon og forsvar5,81,22,13,83,315,8
Undervisning4,31,12,13,63,52,8
Helse- og omsorgstjenester5,10,40,52,53,22,6
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting3,4-0,3-0,92,02,82,4
Fastlands-Norge4,81,61,93,73,24,5
Offentlig forvaltning5,41,22,13,73,310,5
Statsforvaltning5,80,81,13,13,114,3
Sivil forvaltning6,20,61,83,73,315,6
Forsvar4,42,1-3,20,71,75,5
Kommuneforvaltning5,01,62,74,13,57,1