Tabell

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt3,32,42,10,91,02,7
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer4,14,00,2-0,11,21,1
Alkoholdrikker og tobakk mv.3,84,64,06,03,24,4
Klær og skotøy-4,0-3,2-4,1-3,1-1,4-2,0
Bolig lys og brensel5,51,86,41,1-1,54,7
Møbler og husholdningsartikler mv.2,93,3-0,5-0,80,20,5
Helsepleie3,13,12,22,43,22,6
Transport4,71,62,52,92,31,5
Post- og teletjenester-4,7-5,3-2,3-1,8-5,9-2,1
Kultur og fritid0,72,01,5-0,20,30,9
Utdanning3,14,63,83,45,27,0
Overnattings- og serveringstjenester5,13,83,22,73,32,9
Andre varer og tjenester5,35,04,50,77,06,4
Nordmenns konsum i utlandet3,54,0-2,91,4-0,74,7
Utlendingers konsum i Norge4,52,62,62,62,71,8
 
Varekonsum23,01,42,10,3-0,51,3
Tjenester23,73,23,01,63,03,7
Boligtjenester2,73,42,82,01,83,1
Andre tjenester4,33,23,01,43,74,0