Tabell

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt1,8-0,24,02,63,02,1
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer2,91,72,74,22,81,6
Alkoholdrikker og tobakk mv.4,4-0,4-2,2-3,7-1,7-0,1
Klær og skotøy5,87,38,13,44,91,6
Bolig lys og brensel2,62,83,9-0,72,92,2
Møbler og husholdningsartikler mv.0,5-3,35,34,32,50,7
Helsepleie3,7-0,51,44,01,00,3
Transport-4,4-4,98,14,00,70,9
Post- og teletjenester7,17,44,71,75,74,1
Kultur og fritid2,0-0,62,93,43,61,6
Utdanning-2,96,45,37,41,83,4
Overnattings- og serveringstjenester3,5-4,00,23,12,32,3
Andre varer og tjenester0,0-1,40,00,53,73,2
Nordmenns konsum i utlandet3,9-5,212,59,49,77,8
Utlendingers konsum i Norge-1,9-5,46,11,93,73,4
 
Varekonsum21,1-0,45,21,62,10,9
Tjenester22,00,41,82,63,12,6
Boligtjenester3,52,62,42,02,42,3
Andre tjenester1,2-0,81,43,03,52,8