Tabell

Hovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
I alt4,63,02,82,31,83,2
 
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner3,42,52,21,01,12,7
Konsum i husholdninger3,32,42,10,91,02,7
Konsum i ideelle organisasjoner6,14,33,83,73,73,7
 
Konsum i offentlig forvaltning7,14,23,94,93,04,1
Konsum i statsforvaltningen6,43,83,85,03,24,1
Konsum i statsforvaltningen, individuelt6,73,33,45,93,53,5
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt6,14,34,24,02,84,7
Konsum i statsforvaltningen, forsvar5,02,02,73,62,93,3
 
Konsum i kommuneforvaltningen7,84,64,04,72,84,1
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt8,05,34,65,02,93,6
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt6,61,81,93,62,46,3
 
Personlig konsum4,43,02,72,11,62,9
Kollektivt konsum6,33,73,53,92,75,2