Tabell

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er regnet i markedsverdi mens bruttoprodukt er regnet i basisverdi
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22 559 9142 382 3302 544 2662 750 7802 908 9243 011 410
 
Totalt for næringer2 299 2802 121 0472 260 6202 455 7262 600 0962 689 647
Jordbruk og skogbruk15 64314 69215 83715 44416 34417 298
Fiske, fangst og akvakultur11 72814 39122 02819 79514 11524 391
Bergverksdrift5 4464 0894 4365 0655 4645 511
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester647 320463 032510 466630 888681 059658 532
Utvinning av råolje og naturgass616 673422 864470 823590 869633 342604 172
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass30 64740 16839 64340 01947 71754 360
Industri194 508170 973179 091180 504188 171196 169
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri30 99829 80333 05433 52335 77637 007
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 7652 2102 4722 6502 5662 481
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler7 5986 5016 9307 5617 4587 183
Produksjon av papir og papirvarer3 5512 4312 6061 339710397
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4 8624 1054 3724 3214 1554 192
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri24 39419 76521 10418 63619 59516 393
Produksjon av kjemiske råvarer11 9797 4368 6547 3816 0675 132
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter12 42010 64210 52711 56211 56411 828
Produksjon av metaller16 0606 2969 7749 8626 6384 441
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner53 05152 66350 72953 17958 11664 742
Verftsindustri og annen transportmiddel industri21 12219 25419 26819 54122 50226 634
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon5 9205 4355 4675 4175 0344 949
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr11 76711 86812 78812 91314 05815 922
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning56 01150 30958 38755 50351 02055 501
Vannforsyning, avløp og renovasjon12 59812 52213 68014 51014 73414 471
Bygge- og anleggsvirksomhet123 812121 389122 932134 830152 226166 952
Varehandel og reparasjon av motorvogner183 301171 069181 634190 035189 183188 026
Rørtransport19 07118 34818 23215 53815 15315 741
Utenriks sjøfart30 65025 10028 20629 15722 01423 117
Transport utenom utenriks sjøfart63 51762 70664 28467 88572 35073 927
Post og distribusjonsvirksomhet9 11410 81011 00611 09310 43410 033
Overnattings- og serveringsvirksomhet28 57728 78929 25231 31733 39734 499
Informasjon og kommunikasjon78 21381 87586 93989 37992 71792 612
Finansierings- og forsikringsvirksomhet83 42197 194101 34497 980118 031139 466
Omsetning og drift av fast eiendom54 40562 99263 61168 79473 55375 593
Boligtjenester, egen bolig94 95893 942100 710106 299106 996109 535
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting91 77192 08698 37197 895111 821119 767
Forretningsmessig tjenesteyting56 67056 78257 70265 47773 14678 822
Offentlig admistrasjon og forsvar110 798119 083124 786133 944140 488149 439
Undervisning91 50598 090104 211108 795114 606119 702
Helse- og omsorgstjenester196 606209 623220 781239 923254 138269 639
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting39 63741 16142 69445 67648 93650 905
 
Fastlands-Norge1 602 2391 614 5671 703 7161 780 1431 881 8701 992 257
 
Offentlig forvaltning355 399380 114400 427429 966453 234479 594
Statsforvaltning159 188169 284174 293186 247196 339206 371
Sivil forvaltning141 341150 389155 137166 177175 498185 557
Forsvar17 84718 89519 15620 07020 84120 814
Kommuneforvaltning196 211210 830226 134243 719256 895273 222