Tabell

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer9,1-3,94,65,92,53,0
 
Jordbruk og skogbruk3,31,93,73,83,23,8
Fiske, fangst og akvakultur1,15,415,8-6,8-11,526,9
Bergverksdrift13,8-0,7-1,97,93,12,5
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester27,3-21,913,022,96,21,0
Utvinning av råolje og naturgass29,3-26,114,725,96,50,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass10,612,24,66,04,62,2
Industri4,4-4,53,56,11,11,9
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri4,2-0,24,03,60,75,2
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2,63,80,6-2,92,61,7
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler3,5-0,53,10,8-0,50,9
Produksjon av papir og papirvarer3,3-8,8-1,45,9-2,2-1,4
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak3,1-1,9-0,44,41,93,3
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri12,9-15,97,616,94,4-1,7
Produksjon av kjemiske råvarer12,2-6,2-2,713,11,9-0,2
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter4,21,2-0,91,42,12,8
Produksjon av metaller-9,1-20,115,710,4-9,1-4,7
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner4,6-0,6-0,32,71,62,4
Verftsindustri og annen transportmiddel industri5,63,60,22,82,24,2
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon3,66,7-0,23,60,72,7
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr5,8-0,20,02,73,83,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning31,8-3,516,5-4,3-14,714,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon5,52,77,93,10,52,6
Bygge- og anleggsvirksomhet6,62,93,65,43,53,0
Varehandel og reparasjon av motorvogner5,3-6,10,41,9-0,10,5
Rørtransport10,6-1,2-3,2-6,7-9,39,0
Utenriks sjøfart14,3-9,8-3,4-3,0-8,70,1
Transport utenom utenriks sjøfart8,62,11,81,83,01,4
Post og distribusjonsvirksomhet1,911,00,41,3-0,83,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet5,23,63,03,22,92,8
Informasjon og kommunikasjon2,2-1,60,21,41,9-0,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-0,27,66,3-4,112,19,9
Omsetning og drift av fast eiendom6,93,33,93,54,54,1
Boligtjenester, egen bolig2,73,52,82,01,72,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting5,63,22,43,14,73,5
Forretningsmessig tjenesteyting5,43,02,42,82,53,5
Offentlig admistrasjon og forsvar6,13,13,43,82,85,0
Undervisning7,85,65,42,53,63,6
Helse- og omsorgstjenester6,54,63,46,63,23,8
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,93,74,12,33,62,9
 
Fastlands-Norge5,60,53,43,32,23,4
 
Offentlig forvaltning6,84,24,14,83,04,1
Statsforvaltning6,44,24,25,23,34,0
Sivil forvaltning6,74,54,55,43,44,1
Forsvar4,91,92,63,62,93,2
Kommuneforvaltning7,24,24,04,52,84,3