Tabell

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer4 337 7644 050 1214 241 5884 583 3504 851 0575 068 526
 
Jordbruk og skogbruk34 36233 28835 43135 62337 42839 219
Fiske, fangst og akvakultur33 50138 73348 06050 53250 50361 481
Bergverksdrift13 95111 46812 38514 43115 47815 869
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester771 122606 636657 092781 483843 680830 877
Utvinning av råolje og naturgass700 154510 010557 220678 429724 474695 297
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass70 96896 62699 872103 054119 207135 580
Industri760 636671 156683 836730 937749 458783 345
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri147 765146 664148 468156 686164 730171 890
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri7 4036 1066 4047 0286 8106 714
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler26 05921 61923 58025 53425 22224 333
Produksjon av papir og papirvarer20 17214 48916 73616 44613 51012 166
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak12 13510 87410 84710 63310 15510 145
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri130 641105 328128 029150 447149 199148 906
Produksjon av kjemiske råvarer38 44230 14635 96638 81532 51031 714
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter38 76933 77733 23037 15837 22238 165
Produksjon av metaller72 76250 77963 26066 96159 35454 002
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner164 274161 364147 675145 569158 289175 831
Verftsindustri og annen transportmiddel industri89 58372 68760 05965 32174 78187 288
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon16 21613 58312 87713 50912 67112 378
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr34 85733 88632 67135 64537 51441 528
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning72 98067 60076 97172 43469 29373 978
Vannforsyning, avløp og renovasjon35 11734 17937 13439 52640 55240 869
Bygge- og anleggsvirksomhet359 593323 827327 870373 771414 674453 382
Varehandel og reparasjon av motorvogner375 193336 217347 896369 677376 794384 669
Rørtransport21 49121 02520 79717 92317 89518 461
Utenriks sjøfart119 432100 194104 809109 136104 901108 427
Transport utenom utenriks sjøfart184 114176 691186 403198 877209 777216 782
Post og distribusjonsvirksomhet15 86416 45316 40616 39915 74815 158
Overnattings- og serveringsvirksomhet60 05360 52362 98867 38971 55775 081
Informasjon og kommunikasjon179 920179 270189 061194 757204 367208 130
Finansierings- og forsikringsvirksomhet139 635153 524158 847153 226179 937209 177
Omsetning og drift av fast eiendom99 425105 911107 043114 637120 863124 109
Boligtjenester, egen bolig130 349137 753145 345151 381157 464165 836
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting187 299182 237190 393197 357221 016235 174
Forretningsmessig tjenesteyting109 754109 132116 669132 649148 634159 445
Offentlig admistrasjon og forsvar186 839205 932215 923227 201237 757252 721
Undervisning119 036128 020134 203139 369146 067153 376
Helse- og omsorgstjenester252 289270 229284 520307 415324 395346 064
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting75 80980 12381 50687 22092 81996 897
 
Fastlands-Norge3 425 7193 322 2663 458 8903 674 8083 884 5804 110 761
 
Offentlig forvaltning501 349543 209570 360605 107635 035674 335
Statsforvaltning241 624262 268270 251284 915299 647317 135
Sivil forvaltning208 835227 159234 394247 894261 050277 574
Forsvar32 78935 10935 85737 02138 59739 562
Kommuneforvaltning259 725280 941300 109320 192335 388357 200