Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner3,42,52,21,01,12,7
Konsum i husholdninger3,32,42,10,91,02,7
Varekonsum3,01,42,10,3-0,51,3
Tjenestekonsum3,73,23,01,63,03,7
Husholdningenes konsum i utlandet3,54,0-2,91,4-0,74,7
Utlendingers konsum i Norge4,52,62,62,62,71,8
Konsum i ideelle organisjasjoner6,14,33,83,73,73,7
Konsum i offentlig forvaltning7,14,23,94,93,04,1
Konsum i statsforvaltiningen6,43,83,85,03,24,1
Konsum i statsforvaltiningen, sivilt6,74,13,95,23,34,2
Konsum i statsforvaltiningen, forsvar5,02,02,73,62,93,3
Konsum i kommuneforvaltningen7,84,64,04,72,84,1
 
Bruttoinvestering i fast realkapital5,42,81,63,93,34,3
Utvinning og rørtransport7,36,32,14,93,43,5
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass5,94,07,512,02,74,9
Utenriks sjøfart6,1-1,1-7,20,92,97,9
Fastlands-Norge4,81,61,93,73,24,5
Fastlands-Norgeutenom offentlig forvaltning4,61,71,93,83,22,6
Næringer5,11,30,42,22,82,5
Industri og bergverk7,81,6-1,52,92,82,4
Annen vareproduksjon5,42,41,02,62,72,7
Tjenester4,20,90,51,92,92,4
Boliger (husholdninger)3,72,54,46,03,82,9
Offentlig forvaltning5,41,22,13,73,310,5
Lagerendring og statistiske avvik8,2-21,941,36,39,4-1,0
Bruttoinvestering i alt5,71,97,34,34,23,4
 
Innenlandsk sluttanvendelse4,92,83,92,92,53,3
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)4,62,82,62,62,03,4
Etterspørsel fra offentlig forvaltning6,83,83,74,73,05,0
 
Eksport i alt17,5-16,87,512,82,01,8
Tradisjonelle varer2,8-6,04,55,8-3,63,4
Råolje og naturgass31,2-27,714,927,76,71,1
Skip, plattformer og fly10,920,3-14,62,1-2,14,0
Tjenester9,1-3,5-0,1-3,9-1,02,0
 
Samlet sluttanvendelse9,1-4,35,05,92,32,8
 
Import i alt3,5-0,10,93,20,72,8
Tradisjonelle varer3,9-1,50,14,00,62,1
Råolje og naturgass20,6-15,513,623,75,1-4,0
Skip, plattformer og fly7,15,2-3,90,80,910,0
Tjenester1,63,02,31,30,73,7
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi210,9-5,46,36,72,82,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi24,42,44,21,82,13,6
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart33,1-26,114,625,05,00,6
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi5,22,44,02,02,13,9
Fastlands-Norgeutenom offentlig forvaltning4,81,53,91,01,83,8
Industri og bergverk1,3-5,42,4-0,41,60,9
Annen vareproduksjon11,23,110,70,1-4,211,1
Tjenester inkl. boligtjenester4,12,72,61,43,32,6
Offentlig forvaltning6,95,54,35,43,24,1
Produktavgifter og -subsidier-0,32,05,40,71,82,1