Tabell

Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20144. kvartal 20133. kvartal 20132. kvartal 20131. kvartal 2013
Sum renteinntekter og lignende inntekter31 666127 36194 91962 86231 098
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner27 789110 65582 33754 31726 809
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer3 20413 87010 3897 0083 477
Andre renteinntekter6732 8362 1931 537812
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader17 88372 20454 11936 13718 132
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner13 12853 15940 66626 78313 301
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital3 51414 98611 2977 6093 819
Andre rentekostnader1 2414 0592 1571 7451 011
 
Netto renteinntekter13 78355 15640 80026 72512 966
 
Netto provisjonsinntekter4 26316 15411 7217 5563 421
Provisjonsinntekter5 49020 76315 1239 7514 508
Provisjonskostnader1 2284 6093 4022 1961 086
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta3 2356 8164 1992 9801 151
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer1 095-688-688-800167
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning1 3882 1621 434676476
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta9222 5191 558892-640
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-1692 8221 8952 2121 149
 
Sum andre driftsinntekter3 15813 0538 8296 4212 190
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning4081 5201 055951104
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper4712 3571 5661 541315
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)2 2799 1776 2093 9291 771
 
Sum inntekter43 549167 992123 07082 01438 947
 
Sum administrasjonskostnader8 58733 17324 61716 2677 992
Lønn og andre personalkostnader5 54421 41716 01410 6475 233
Andre administrasjonskostnader3 04411 7568 6035 6202 760
 
Sum andre driftskostnader1 77110 7856 3714 4202 154
Avskrivninger og nedskrivninger2194 3531 9161 305620
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)1 5526 4314 4553 1151 534
 
Sum kostnader29 469120 77288 50959 02029 364
 
Resultat før tap14 08147 22034 56222 9959 583
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.1 1505 4493 7712 900976
Tap på utlån1 3905 2693 6382 752887
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-24017913314889
 
Resultat før skatt12 93141 77230 79120 0958 607
Andre resultatkomponenter77-25985
Skattekostnad3 10310 3928 1565 3602 264
 
Resultat etter skatt9 90531 35522 64414 7426 348