Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 19 2014Endring i prosent
Uke 18 2014 - Uke 19 2014Uke 19 2013 - Uke 19 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,03-5,8-0,7
Fryst laks46,365,015,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 6367,210,0
Fryst laks371-16,634,9