Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
April 2013April 2014April 2013April 2014
I alt317 076307 2426,6-3,1
Ordinær skatt til staten11 11010 980-2,4-1,2
Ordinær skatt på oljeutvinning31 39624 23813,3-22,8
Særskatt på oljeutvinning52 73039 15716,1-25,7
Fellesskatt til staten90 96897 1390,46,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)8 2488 5376,93,5
Ordinær skatt til primærkommunen38 99239 9237,82,4
Medlemsavgift til folketrygda33 19135 2235,06,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda50 37851 6428,72,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar62404-89,4551,6