Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Skatteinngang i altProsentvis endring fra fjoråret
April 2011April 2012April 2013April 2014April 2012April 2013April 2014
Østfold8 229,38 670,39 143,29 420,35,45,53,0
Akershus27 334,328 733,931 338,329 372,95,19,1-6,3
Oslo48 435,349 360,949 193,256 638,01,9-0,315,1
Hedmark5 448,25 663,35 948,66 011,83,95,01,1
Oppland5 358,15 601,55 733,15 847,44,52,32,0
Buskerud10 307,710 787,511 295,111 330,94,74,70,3
Vestfold7 195,27 696,68 159,38 334,37,06,02,1
Telemark5 443,45 797,46 062,56 063,56,54,60,0
Aust-Agder3 378,33 636,43 804,13 831,27,64,60,7
Vest-Agder7 313,88 070,08 002,28 594,210,3-0,87,4
Rogaland21 903,024 023,224 875,127 033,19,73,58,7
Hordaland19 390,021 278,922 366,123 431,49,75,14,8
Sogn og Fjordane3 645,83 856,64 020,94 120,95,84,32,5
Møre og Romsdal9 560,510 400,110 931,010 679,98,85,1-2,3
Sør-Trøndelag10 670,211 340,911 988,512 614,16,35,75,2
Nord-Trøndelag3 569,63 809,24 030,24 006,66,75,8-0,6
Nordland6 677,07 263,87 261,87 453,88,80,02,6
Troms Romsa4 311,74 681,64 880,14 940,58,64,21,2
Finnmark Finnmárku1 520,61 642,61 733,31 740,98,05,50,4
Svalbard223,6278,4100,6109,224,5-63,98,5
Kontinentalsokkelen60 122,775 059,886 171,065 632,424,814,8-23,8
Kildeskatt på pensjon127,9130,4135,5144,52,03,96,6