Tabell

Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Siste år1
2013
Mill. tonn CO2-ekvivalenterMill. tonn1 000 tonnTonn
Klimagasser i altKarbondioksid (CO2)Metan (CH4)Lystgass (N2O)Hydrofluor-karboner (HFK)Perfluor-karboner (PFK)Svovel-heksafluorid (SF6)
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Alle kilder52,844,2201,310,4578,023,12,5
Olje- og gassutvinning14,013,427,50,10,00,00,0
Industri og bergverk11,711,24,81,00,023,10,0
Energiforsyning1,61,50,40,10,00,00,0
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,41,36,70,10,00,00,0
Veitrafikk10,110,00,70,20,00,00,0
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.7,16,75,70,90,00,00,0
Jordbruk4,50,0105,97,40,00,00,0
Andre kilder2,40,249,70,6578,00,02,5