Tabell

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Mars 2014 / Februar 2014Januar 2014 - Mars 2014 / Oktober 2013 - Desember 2013Mars 2014 / Mars 2013Mars 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-2,5-0,51,2149 646
Utvinning og utvinningstjenester-1,03,06,465 401
Bergverksdrift12,3-2,116,01 081
Industri-2,60,00,972 683
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,8-1,82,015 852
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-6,2-0,9-8,411 646
Metallindustri-4,22,0-4,74 606
Maskinindustri3,4-1,127,09 103
Bygging av skip og oljeplattformer-7,38,624,17 071
Kraftforsyning-11,3-19,7-22,010 482