Tabell

Omsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
3-måneders gjennomsnitt3-månedersendring i prosent
Januar 2014 - Mars 2014Juli 2013 - September 2013 / April 2013 - Juni 2013Oktober 2013 - Desember 2013 / Juli 2013 - September 2013Januar 2014 - Mars 2014 / Oktober 2013 - Desember 2013
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft148,82,7-0,7-0,5
Hjemmemarked162,93,2-2,4-0,9
Eksportmarked138,42,31,40,1
 
Utvinning og utvinningstjenester159,92,11,43,0
Hjemmemarked382,05,45,416,4
Eksportmarked134,91,60,4-0,4
 
Industri og bergverksdrift150,23,5-1,6-0,1
Hjemmemarked153,63,5-4,3-0,6
Eksportmarked145,33,83,50,8
 
Bergverksdrift132,8-7,518,9-2,1
Hjemmemarked114,6-1,28,21,7
Eksportmarked156,3-4,022,6-10,0
 
Industri150,73,6-1,80,0
Hjemmemarked154,43,7-4,7-0,7
Eksportmarked144,94,03,00,9
 
Kraftforsyning99,20,5-5,3-19,7
 
Etter varetype:
Innsatsvarer175,74,0-0,82,6
Hjemmemarked208,94,0-0,13,3
Eksportmarked137,51,2-0,32,5
 
Investeringsvarer188,72,9-1,64,0
Hjemmemarked195,85,1-9,14,3
Eksportmarked171,80,110,53,6
 
Konsumvarer139,91,0-1,0-1,1
Hjemmemarked140,00,1-2,3-0,8
Eksportmarked137,94,33,1-2,5
 
Energivarer131,72,6-0,7-2,5
Hjemmemarked126,91,8-2,9-4,4
Eksportmarked135,22,0-1,00,6