Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
Mars 2014Månedsendring i prosent
Januar 2014 / Desember 2013Februar 2014 / Januar 2014Mars 2014 / Februar 2014
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft145,60,9-1,4-2,5
Hjemmemarked167,8-6,88,20,6
Eksportmarked129,37,7-8,2-5,6
 
Utvinning og utvinningstjenester153,88,1-8,9-1,0
Hjemmemarked379,417,0-3,40,7
Eksportmarked128,16,0-10,3-2,1
 
Industri og bergverksdrift150,4-3,15,5-2,5
Hjemmemarked164,2-12,214,83,5
Eksportmarked131,410,5-4,6-11,6
 
Bergverksdrift141,92,4-2,912,3
Hjemmemarked124,8-7,53,212,1
Eksportmarked153,315,5-9,92,5
 
Industri150,8-3,25,7-2,6
Hjemmemarked164,8-12,114,73,3
Eksportmarked130,810,3-4,5-11,9
 
Kraftforsyning91,4-12,9-0,3-11,3
 
Etter varetype:
Innsatsvarer176,63,00,20,7
Hjemmemarked215,11,5-0,64,8
Eksportmarked134,13,91,7-4,5
 
Investeringsvarer194,5-8,818,3-3,4
Hjemmemarked214,1-21,045,8-3,3
Eksportmarked145,323,6-15,9-14,1
 
Konsumvarer139,7-2,0-0,2-0,1
Hjemmemarked139,8-2,10,0-0,2
Eksportmarked139,0-2,8-1,62,0
 
Energivarer124,92,8-7,3-3,8
Hjemmemarked124,1-6,53,6-4,9
Eksportmarked125,49,3-11,5-4,7