Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100123
Mars 201412-månedersendring
Januar 2014 / Januar 2013Februar 2014 / Februar 2013Mars 2014 / Mars 2013
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft156,68,05,55,3
Hjemmemarked178,00,310,712,7
Eksportmarked140,214,41,3-1,0
 
Utvinning og utvinningstjenester168,621,74,56,4
Hjemmemarked413,645,836,937,2
Eksportmarked140,616,3-2,8-1,1
 
Industri og bergverksdrift157,3-0,38,08,9
Hjemmemarked168,9-8,87,515,1
Eksportmarked140,311,28,8-0,6
 
Bergverksdrift117,61,38,516,0
Hjemmemarked112,2-10,319,421,0
Eksportmarked127,620,0-3,38,4
 
Industri158,1-0,38,08,8
Hjemmemarked170,2-8,77,215,1
Eksportmarked140,511,29,0-0,8
 
Kraftforsyning106,2-10,0-2,5-18,2
Hjemmemarked106,6-10,2-2,6-18,6
Eksportmarked92,32,14,5-1,4
 
Etter varetype:
Innsatsvarer183,87,17,815,7
Hjemmemarked219,712,110,725,1
Eksportmarked140,10,43,41,2
 
Investeringsvarer215,0-1,525,319,6
Hjemmemarked245,9-17,832,426,0
Eksportmarked161,934,013,25,5
 
Konsumvarer140,82,52,75,4
Hjemmemarked141,40,5-1,11,4
Eksportmarked139,18,515,220,0
 
Energivarer136,411,90,2-3,3
Hjemmemarked132,51,75,5-2,6
Eksportmarked137,815,9-1,5-3,6