Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring og varetype og etter marked. Ujusterte serier. Millioner kroner123
Mars 201412-månedersendring
Januar 2014 / Januar 2013Februar 2014 / Februar 2013Mars 2014 / Mars 2013
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft149 6468,05,55,3
Hjemmemarked73 7430,310,712,7
Eksportmarked75 90314,41,3-1,0
 
Utvinning og utvinningstjenester65 40121,74,46,3
Hjemmemarked16 44745,836,937,2
Eksportmarked48 95416,3-2,8-1,1
 
Industri og bergverksdrift73 764-0,38,08,9
Hjemmemarked47 097-8,87,415,1
Eksportmarked26 66611,38,8-0,6
 
Bergverksdrift1 0811,48,616,0
Hjemmemarked672-10,419,521,1
Eksportmarked40920,0-3,48,5
 
Industri72 683-0,38,08,8
Hjemmemarked46 425-8,77,315,0
Eksportmarked26 25811,19,0-0,7
 
Kraftforsyning10 482-10,0-2,4-18,2
Hjemmemarked10 198-10,3-2,6-18,6
Eksportmarked2832,14,4-1,4
 
Etter varetype:
Innsatsvarer36 3267,280,915,7
Hjemmemarked23 81312,063,125,2
Eksportmarked12 5130,4-29,21,2
 
Investeringsvarer25 756-1,597,719,6
Hjemmemarked18 635-17,9129,526,0
Eksportmarked7 12034,0-53,25,5
 
Konsumvarer17 0852,533,45,4
Hjemmemarked12 9190,4-1,11,4
Eksportmarked4 1678,5-94,220,0
 
Energivarer70 47911,90,2-3,3
Hjemmemarked18 3771,75,4-2,7
Eksportmarked52 10315,9-1,6-3,6