Tabell

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Februar 2014Endring i prosent
Januar 2014 - Februar 2014Februar 2013 - Februar 2014Desember 2012 / Februar 2013 - Desember 2013 / Februar 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert127,10,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert132,51,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert107,30,50,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert116,92,42,2