Tabell

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Februar 2014Januar 2014Desember 2013November 2013Oktober 2013
Totalt varekonsum-0,20,3-0,20,2-0,6
Mat, drikkevarer og tobakk0,0-0,41,1-0,50,2
Elektrisitet og brensel-8,41,7-1,72,7-1,4
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-0,31,4-1,30,2-2,2
Andre varer1,30,2-0,40,4-0,4