Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Februar 2013Februar 2014Februar 2013Februar 2014
I alt144 625146 3812,21,2
Ordinær skatt til staten5 0665 108-6,20,8
Ordinær skatt på oljeutvinning13 24811 892-4,8-10,2
Særskatt på oljeutvinning22 25019 214-2,5-13,6
Fellesskatt til staten43 10347 9061,611,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)3 4923 6036,73,2
Ordinær skatt til primærkommunen16 54617 0119,12,8
Medlemsavgift til folketrygda14 08514 4284,22,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda26 79927 0099,60,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar36211-93,2486,1