Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Februar 2012Februar 2013Februar 2014Februar 2012 - Februar 2013Februar 2013 - Februar 2014
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
Fordelte skattar i alt141 507144 625146 3812,21,2
Ordinær skatt til staten5 3985 0665 108-6,20,8
Ordinær skatt på oljeutvinning13 92313 24811 892-4,8-10,2
Særskatt på oljeutvinning22 81822 25019 214-2,5-13,6
Fellesskatt til staten42 42443 10347 9061,611,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)13 2723 4923 6036,73,2
Ordinær skatt til primærkommunen15 17016 54617 0119,12,8
Medlemsavgift til folketrygda13 51114 08514 4284,22,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda224 46026 79927 0099,60,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar53136211-93,2486,1
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift75 93081 04082 9656,72,4
Ordinær skatt til staten3 0143 2303 3667,24,2
Fellesskatt til staten16 81517 69618 2525,23,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)13 1443 3623 4646,93,0
Ordinær skatt til primærkommunen14 49715 87316 2989,52,7
Medlemsavgift til folketrygda13 46914 04414 3654,32,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda224 46026 79927 0099,60,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar53136211-93,2486,1
 
Upersonlege skattytarar65 40763 42263 156-3,0-0,4
Ordinær skatt til staten2 3711 8231 719-23,1-5,7
Ordinær skatt på oljeutvinning13 92313 24811 892-4,8-10,2
Særskatt på oljeutvinning22 81822 25019 214-2,5-13,6
Fellesskatt til staten25 56425 36429 585-0,816,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)11121151152,70,0
Ordinær skatt til primærkommunen6206216320,21,8
 
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m.169163260-3,659,5
Ordinær skatt til staten1313230,076,9
Fellesskatt til staten454369-4,460,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1161524-6,360,0
Ordinær skatt til primærkommunen545182-5,660,8
Medlemsavgift til folketrygda424163-2,453,7
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....