Tabell

Antall barn med vedvarende lavinntekt. Barn med og uten innvandrerbakgrunn. To ulike lavinntektsdefinisjoner. 2006-2012
 4-års definisjon13-års definisjon2
 Alle barnInnvandrerbarnAndre barnAlle barnInnvandrerbarnAndre barn
1Inntekt etter skatt per forbruksenhet under 60 prosent av medianen i siste året i fireårsperioden og i minst 2 av de 3 foregående årene.
2Gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet i en treårsperiode under 60 prosent av mediangjennomsnittet i samme treårsperiode.
2006---67 30026 10041 200
200738 60017 40021 20070 00028 50041 500
200841 40019 20022 10072 70030 30042 400
200940 40018 70021 70073 80031 80041 900
201041 70019 60022 10074 30033 00041 300
201143 10021 60021 50073 90034 40039 500
201245 20023 30021 90078 20038 20039 900