Tabell

Gårdbrukernes inntekt og formue.
2012Endring i prosent
2011 - 20122007 - 2012
Jordbruksbedrifter med personlig bruker (antall)42 142-1,5-9,7
 
Gjennomsnittlig inntekt for brukere (kroner)546 4006,924,3
Lønnsinntekt230 6005,731,6
Næringsinntekt fra jordbruk162 3005,419,1
Andre næringsinntekter69 2008,526,7
Pensjoner41 70014,996,7
Kapitalinntekter o.l.42 80010,0-18,2