Tabell

Kommuneforvaltningen. Skatter og avgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20092010201120122013
Skatt på inntekt og formue130 886138 979133 008143 775151 081
Skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum130 886138 979133 008143 775151 081
Fellesskatt123 294131 225124 888135 279142 221
Skatt på formue7 5927 7548 1208 4968 860
 
Avgifter (produksjonsskatter)8 5599 2239 64710 11911 064
Miljø- og energiavgifter2 0642 1192 0812 0972 154
Av dette naturressursskatt og konsesjonsavgift for kraftverk2 0642 1192 0812 0972 154
Eiendomsskatt6 4957 1047 5668 0228 911