Tabell

Statlige låneinstitusjoner. Balanse. Millioner kroner
Desember 2013November 2013Oktober 2013September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013April 2013Mars 2013Februar 2013Januar 2013Desember 2012
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 3844 4814 5354 5374 4954 5194 5704 4714 5364 5274 3154 4384 352
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner693545518634545794586540483505425436734
Utlån til og fordringer på kunder282 678281 043279 089276 377274 076271 260271 330270 582269 966266 277266 807266 657262 442
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.57595858585757575757575757
Finansielle derivater..........................
Immaterielle eiendeler..........................
Varige driftsmidler35353636363737373838393939
Andre eiendeler3 7723 4334 1793 7453 4173 5713 6713 4833 6485 5723 4123 8073 868
Sum eiendeler291 617289 596288 415285 386282 627280 238280 250279 170278 728276 976275 055275 434271 492
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........................
Andre lån281 730280 336278 567275 883273 339271 011270 725269 890269 427265 724266 036266 152262 183
Finansielle derivater..........................
Annen gjeld6 5705 9576 5696 1385 8205 8146 3145 8656 0237 8595 8655 9826 026
Ansvarlig lånekapital..........................
Sum gjeld288 300286 294285 136282 021279 158276 825277 040275 755275 450273 583271 901272 134268 210
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 119985
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........................
Opptjent egenkapital2 1082 1222 1242 1242 2482 2482 2482 2482 2722 2722 2722 2732 274
Ufordelt resultat90613612210246-15648-1141-237-9224
Sum egenkapital3 3173 3023 2793 3653 4693 4133 2113 4153 2773 3923 1543 2993 283
 
Sum gjeld og egenkapital291 617289 596288 415285 386282 627280 238280 250279 170278 728276 976275 055275 434271 492