Tabell

Finansieringsselskaper. Balanse. Millioner kroner
Desember 2013November 2013Oktober 2013September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013April 2013Mars 2013Februar 2013Januar 2013Desember 2012
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker72....139....138....106....118
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner6 041....5 522....5 964....5 950....6 236
Utlån til og fordringer på kunder121 228....118 569....117 558....114 397....112 429
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.720....587....471....721....669
Finansielle derivater388....218....114....103....107
Immaterielle eiendeler1 117....979....917....879....756
Varige driftsmidler112....135....136....145....142
Andre eiendeler3 280....3 780....4 401....3 975....3 070
Sum eiendeler132 959....129 928....129 700....126 275....123 527
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld250....100....100............
Andre lån104 779....102 126....103 989....101 231....99 301
Finansielle derivater17....16....19....201....244
Annen gjeld10 270....10 935....9 866....10 649....9 617
Ansvarlig lånekapital1 936....1 836....1 871....771....771
Sum gjeld117 251....115 013....115 845....112 852....109 932
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital3 821....3 869....3 860....3 595....3 560
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)2 357....2 401....1 983....1 924....1 715
Opptjent egenkapital6 879....6 720....6 771....7 307....6 229
Ufordelt resultat2 651....1 926....1 240....596....2 091
Sum egenkapital15 708....14 916....13 854....13 423....13 595
 
Sum gjeld og egenkapital132 959....129 928....129 700....126 275....123 527