Tabell

Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta
20122011 - 20122008 - 2012
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Rettet 3. februar 2014.
Personell i alt. funksjon 2324 278,13..
Årsverk jordmødre. funksjon 232278,84..
Årsverk helsesystrer. funksjon 2322 136,23..
Årsverk andre sjukepleiarar. funksjon 232483,23..
Årsverk uten fagutdanning. funksjon 232474,8-9..
Årsverk for legar. funksjon 232206,0-2-4
Årsverk for fysioterapeutar. funksjon 232197,4-3-2