Tabell

Kommunehelsetenesta, nøkkeltal
201220122011 - 20122008 - 2012
Absolutte talPer 10 000 innbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna frå absolutte tal.
Rettet 3. februar 2014.
Legeårsverk i kommunehelsetenesta5 020,29,93,810,8
Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta4 429,38,83,12,2
Absolutte talPer innbyggarProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter kommunhelsetenesta totalt12 989 9832 571,66,431,4
Brutto driftsutgifter. Førebyggjande arbeid, helse, konsern1 042 322206,37,936,5
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering, konsern9 272 5821 835,75,329,3
Absolutte talPer 10 000 innbyggjarar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter. Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste, konsern2 675 0792 026,69,636,9
Årsverk i helsestajons- og skulehelsetenesta4 278,132,42,8..