Tabell

Heltidsansatte i industri, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201220132012 - 2013201220132012 - 2013
I alt39 80041 4004,037 60039 1004,0
Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri35 20036 8004,533 40035 0004,8
Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri34 30036 2005,533 00034 7005,2
Trelast- og trevareindustri32 80034 1004,031 80033 1004,1
Papir- og papirvareindustri35 40037 3005,432 40034 1005,2
Trykking og grafisk industri37 90039 5004,236 50037 6003,0
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, unntatt 20.146 90048 6003,643 90045 3003,2
Produksjon av kjemiske råvarer45 50048 2005,940 20042 1004,7
Gummi-, plast- og mineralsk industri37 60038 8003,236 00036 9002,5
Metallindustri42 50044 3004,237 70039 7005,3
Metallvareindustri38 20039 2002,636 70037 3001,6
Data- og elektrisk utstyrsindustri44 70046 6004,342 90044 9004,7
Maskinindustri43 80045 5003,941 60043 8005,3
Transportmiddelindustri, unntatt 30.136 70037 8003,035 50036 4002,5
Bygging av skip og oljeplattformer45 70046 8002,442 50043 9003,3
Møbelindustri og annen industri36 40037 3002,535 10036 1002,8
Maskinreparasjon og -installasjon41 80043 5004,139 50040 9003,5