Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsentI altProsent
Desember 2013Desember 2012 - Desember 201320122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt720-1,49 5440,0
Bilbensin99-3,91 394-6,5
Autodiesel3132,33 5903,8
Andre mellomdestillat177-2,72 397-0,5
Parafinprodukt83-2,41 0465,3
Tungolje15-28,6293-12,5
Smøremiddel5-20,062-3,1
Andre petroleumsprodukt2290,0764-3