Tabell

Ansatte i informasjon og kommunikasjon. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20132012 - 201320132012 - 2013
Informasjon og kommunikasjon i alt52 5004,449 2004,5
Menn55 0004,051 2004,1
Kvinner46 8004,744 6004,9
Heltidsansatte52 9004,349 5004,4
Menn55 2004,051 4004,0
Kvinner47 2004,744 9004,7
Deltidsansatte42 8003,140 9003,3
Menn44 3002,142 1002,7
Kvinner41 8003,740 2003,9