Tabell

Heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201220132012 - 2013201220132012 - 2013
Informasjon og kommunikasjon i alt50 70052 9004,347 40049 5004,4
Av dette
Lederyrker73 80076 2003,367 80070 8004,4
Akademiske yrker52 50054 2003,249 60051 3003,4
- systemutviklere og programmerere51 30052 9003,148 30050 0003,5
Høgskoleyrker46 60048 5004,143 20044 9003,9
- dataingeniører og -teknikere46 80048 5003,643 90045 7004,1
- informasjonsmedarbeidere og journalister42 40044 8005,740 20042 3005,2
Kontor- og kundeserviceyrker36 20037 8004,435 20036 8004,5
Salgs-, service- og omsorgsyrker35 50036 4002,532 90033 3001,2
Håndverkere o.l.37 30039 5005,935 70037 7005,6
Operatører og sjåfører34 40036 5006,133 10035 3006,6