Tabell

Heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201220132012 - 2013201220132012 - 2013
Informasjon og kommunikasjon i alt50 70052 9004,347 40049 5004,4
Forlagsvirksomhet47 30051 0007,844 40048 0008,1
Film- og TV-prod., musikkutgivelse41 90043 0002,641 10042 4003,2
Radio- og fjernsynskringkasting43 90045 3003,241 90043 4003,6
Telekommunikasjon53 40055 0003,050 20051 6002,8
IT-tjenester54 20055 6002,650 30051 7002,8
Informasjonstjenester48 30050 2003,944 50046 2003,8