Tabell

Statlige låneinstitusjoner. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
November 2013Oktober 2013September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013April 2013Mars 2013Februar 2013Januar 2013Desember 2012November 2012
Alle næringer74 48374 17873 91873 03272 88773 17472 89172 74872 72772 60572 64872 51972 554
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester4 8634 8384 8074 7614 7294 7594 6904 6734 6484 6484 6364 6164 570
Skogbruk og tilknyttede tjenester111110108107107103103102101102979187
Fiske og fangst4 4854 4324 4044 3974 2974 3224 0004 0144 0203 9784 0123 9463 967
Fiskeoppdrett og klekkerier368374375381381376388388388397403382392
Bergverksdrift og utvinning81818181818282828282828283
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass00000000000-60
Utvinning av råolje og naturgass..........................
Industri2 6492 6922 6832 6962 6772 6962 7212 7302 7412 7742 7842 7722 713
Bygging av skip og båter261263266282273272282286288291292292300
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning108107107107107108108999891929495
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet30282828283938393939394346
Utvikling av byggeprosjekter716703669670670655656659660661652896640
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers32832632432432532432532632332432171325
Varehandel, reparasjon av motorvogner179179181185182186187189191187186213190
Utenriks sjøfart og rørtransport26262626263131313233332835
Transport ellers og lagring380382386392374356359278281283284278283
Overnattings - og serveringsvirksomhet879880886684685633635637644647645647649
Informasjon og kommunikasjon172168167168169173170165167166170177182
Omsetning og drift av fast eiendom45 05344 97644 99344 50544 50044 78744 89245 00045 09245 05945 12045 16145 488
Faglig og finansiell tjenesteyting475436435441472483503490494448445490498
Forretningsmessig tjenesteyting196196197195197200243243243243244244245
Tjenesteytende næringer ellers13 12312 98112 79312 60212 60712 59012 47712 31712 19412 15412 11012 00211 767